SERVICE OG TJENESTER

Branncompaniet AS sine serviceteknikere vil sørge for at manuelt slokkeutstyr blir kontrollert etter NS 3910 og         NS EN 671-3 som er standard for håndslokkere og branntromler. Annet slokkeutstyr som aggregater kontrolleres etter produsentens anbefalinger. Etter at den årlige kontroll er gjennomført mottar kunde en utfyllende vedlikeholdsrapport som arkiveres hos bedriften, og i våre arkiver.

Branncompaniet AS hjelper bedrifter til å kontrollere og etterfylle nødvendig førstehjelpsutstyr. Bedrifter er pålagt gjennom arbeidsmiljøloven og ha ett minimum beredskap av førstehjelpsutstyr. Våre serviceteknikere vil kontrollere at utgåtte datovarer blir erstattet med nye produkter som har holdbarhet minimum til neste årskontroll.

Branncompaniet AS hjelper bedrifter til å plassere ut slokkeutstyr på riktig plass samt merke dem slik at de er lett synlige. Vårt fokus er at man har rett slokkemiddel til den type branntilløp som kan være aktuell for gjeldende område. Vi er opptatt at man raskt kan kontrollere ett branntilløp samtidig som man unngår større sekundære skader som kan gi unødig stopp i produksjon eller skader på varer og utstyr.

Branncompaniet AS tilbyr å være Deres brannvernleder og gjennomføre organisering av brannvern, gi ansatte opplæring og jevnlig kontrollere at bedriften holder rømningsveier åpne. I tillegg organiserer vi kontroll av manuelt slokkeutstyr og brannvarslingsanlegg.

Brann og eksplosjonsvernloven § 2

Loven gjelder alminnelige plikter til å forebygge brann og eksplosjon samt sentral og lokal organisering og gjennomføring av brann- og eksplosjonsvernsarbeidet.

For et uforpliktende tilbud. Ta kontakt på telefon 406 41 908 eller service@branncompaniet.no