Husk brannsikkerheten på hytta i sommer

Ifølge SSB så er det i underkant av en halv million hytter i Norge, og brannvesen over hele landet bekrefter at det er nær 40 prosent av hytter som mangler fungerende røykvarsler. Et av Norges største brannvesen har avdekket at ca. 176.000 hytter mangler fungerende røykvarsler.

Administrerende direktør i Norsk brannforening Rolf Søtorp sier at  tidlig varsling i form av en fungerende røykvarsler er den viktigste livredderen ved brann, derfor tar brannvesenet dette svært alvorlig. Kravet til røykvarsler er naturlig nok det samme for hytte og fritidsbolig som for vanlig bolig, derfor er alle pålagt å ha minimum en fungerende røykvarsler per etasje.


Økt hyttebruk i sommer

Vestfold Interkommunale brannvesen, Mosseregionens brannvesen og Rogaland brann og redning IKS bekrefter at mangel på fungerende røykvarsler er alt for høy i fritidsboliger og hytter i Norge. Myndighetene (DSB) har gjennom mange år slått fast at rundt halvparten av alle boligbranner som krever menneskeliv, ikke har fungerende røykvarsler.

Kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, Torbjørn Brandeggen sier at en hyttebrann uten røykvarsler kan ende i en katastrofe, og det har nylig vært hyttebrann med omkomne som ikke hadde fungerende røykvarsler. I følge brannstatistikk fra Norsk brannvernforening, viser at det er rundt 1200 hyttebranner hvert år i Norge.

Brannsikkerhet på hytta er et viktig tema, spesielt når så mange skal feriere på hytten sin. I sommer er det rundt halvparten av alle landets brannvesen som deltar med å spre viktig brannforebyggende budskap til hyttefolket lokalt i store deler av landet.

En påminnelse på at det er påbudt med røykvarsler og slokkeutstyr i alle boliger, inkludert hytter.

Bco tilbyr røykvarsler, brannpakke og andre kvalitetsprodukter ved å klikke her 

Unngå brann på camping og bobilferie

Hvert år er det rundt 45 campingbranner i Norge, men de aller fleste branner skjer i sommerhalvåret mellom månedene April-August. I følge brannstatsitikk.no har det har vært ti branner i campingenheter hittil i 2020.

Ferieglade Nordmenn skal feriere i eget land i år, som betyr mange turister på campingplassene som kan føre til større sjans for brannulykker. Det er derfor viktig å stille krav til sikkerhetene ved valg av campingplass og bli kjent med området du skal campe.

Branncompaniet’s brannsikre campingtips: 

  • Bli kjent med campingplassens branninstruks og hvor man finner brannslokkeutstyr. 
  • Ha fungerende røykvarsler i bobilen og campingvognen.
  • Ha ett pulverapparat lett tilgjengelig.
  • Ha gassdetektor i bobilen og campingvognen.
  • Plasser grill og kokeapparater på utsiden av teltet, minst 1 meter fra teltduken. 
  • Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukte engangsgriller og grillkull på anviste plasser. 
  • Vær forsiktig ved bruk av rødsprit.
  • Sjekk jevnlig propananleggsets slanger, rør og koblinger for å unngå lekkasjer. 
  • Sjekk at all elektriske apparater og elektriske anlegg er i god stand, og at ledninger ikke er skadet. 

Branncompaniet ønsker alle en god sommer, og ikke glem brannsikkerheten!

 

Branncompaniet med tilbud på Brannalarm til bolig

Branncompaniet lanserer med dette sin nye smart brannalarm for bolig.
Brannalarmen kan styres via app eller via betjeningspanel.
Som et introduksjons og påsketilbud tilbyr vi gratis montering og opplæring.
Vi tilbyr deg gratis valgfri ekstra detektor eller sirene.

Vi tilbyr med dette følgende brannpakke:

1 Smart sentralenhet
3 røykdetektorer
1 betjeningspanel
1 ekstra sirene.

Du betaler Kr 279 pr mnd.

 

Smart brannalarm med styring via app

Overføring til vaktsentral.
App på mobilen.

 

Bruk kontaktskjemaet så stiller vi opp for å gi deg et godt råd for brannsikkerhet.

Nyhet nummer 2

En tekst er vanligvis en skrevet eller trykt samling ord som danner en mening, ofte er det ord i en fortelling. Tekst betegner da både innholdet og selve skriftet, altså det skrevne.

Den delen av språkvitenskapen som har tekster som sitt studiefelt, kalles tekstlingvistikk. Tekstlingvistikken studerer både verbalspråklige tekster, som både kan være muntlige og skrevne, og tekster som er realisert gjennom andre tegnsystem (eller kombinasjon av flere tegnsystem), som film, tegneserier og reklame.

Tekster har visse felles kjennetegn, uavhengig av tegnsystem og sjanger. En tekst må være koherent, dvs. oppleves som sammenhengende av språkbrukerne i en bestemt situasjon. Den må ha et emne, dvs. at den må «handle om noe». Tekster tolkes av språkbrukerne ut fra visse historisk og kulturelt bestemte tekstnormer, dvs. (uutalte) forventninger til og vaner for kommunikasjon. Normene danner basis for de ulike tekstsjangrene. Tekstnormer og dermed sjangerkrav kan endre seg over tid. Når det mediet som tekstene formidles gjennom endrer seg, eller når omstendighetene omkring kommunikasjonen (konteksten) endrer seg, vil også tekstnormene forandres. Et godt eksempel er hvordan normene for sjangeren TV-debatt har endra seg fra fjernsynets barndom til i dag.

Tekst har ellers en rekke beslektede betydninger. Tekst kan for eksempel bety ordene i en sang eller vise (tekst til opera eller operette kalles ofte libretto). Begrepet kan dessuten brukes om et bibelsitat eller utdrag fra Bibelen, en tekst som for eksempel danner utgangspunkt for en preken.

Begrepet brukes i litteraturvitenskapen særlig om et litterært verk eller en skriftlig framstilling i sin opprinnelige språkform (en originaltekst til forskjell fra oversettelser). Undertekst betegner der ofte den egentlige meningen bak eller under et utsagn.